Poskytované služby

  • Diagnostika a terapie bolestí hlavy, poruch spánku
  • Diagnostika + terapie nervosvalových onemocnění
  • Diagnostika a terapie vertebrogenních onemocnění, tumorů CNS,potraumatických
    a postinfekčních stavů
  • Diagnostika a terapie poruch pozornosti a specifických vývojových poruch učení, opožděného vývoje řeči, poruch autistického spektra
  • Diagnostika vývojové retardace, dětské mozkové obrny
  • Sledování psychomotorického vývoje kojenců, zvláště rizikových
  • Epileptologie. Diagnostika, terapie, diferenciální diagnostika